Keynotes


keynotes

Erik spreekt regelmatig op zowel nationale als internationale conferenties en is een internationaal gerespecteerde docent op het gebied van software testen. Hij heeft als keynote gesproken op conferenties in onder andere Amerika, Australië, Brazilië, India, Maleisie, Nieuw-Zeeland, Peru, Zuid-Korea en in een groot aantal Europese landen. Tevens verzorgd hij met grote regelmaat tutorials.

De belangrijkste en meest recente keynote presentaties:


keynotes1

BUILDING ON SUCCESS – BEYOND THE OBVIOUS
Tijdens deze presentie gaat Erik in op bestaande testmethoden en technieken. Welke werken echt, en welke leveren de meeste bijdrage aan een succesvol project? Het hoeft niet perfect te zijn, en veelal volstaat “good enough testing”. Vijf belangrijke en onmisbare aanbevelingen worden gepresenteerd die elk (Agile) project zou moeten implementeren om succesvol te zijn en en een bijdrage te leveren aan “business value”. Deze presentatie heeft als basis een groot aantal praktijkervaringen in diverse domeinen.

 


keynotes2TESTING CENTER OF EXCELLENCE
Software wordt nooit foutloos. Testen is en blijft een essentieel onderdeel van software ontwikkeling. In deze presentatie gaat Erik in op een vijftal aspecten die tezamen zorgdragen voor “first-class” testen. Gebaseerd op het European Foundation for Quality Management (EFQM) model komen achtereenvolgens leiderschap, beleid en strategie, proces, mensen en, infrastructuur en tools aan bod. Tenslotte wordt een aantal resultaten besproken die met een dergelijke aanpak kunnen worden behaald.

 


keynotes3

IMPROVE YOUR TESTING AND ACHIEVE BUSINESS VALUE WITH TMMi
De populariteit van het Test Maturity Model integration (TMMi) groeit snel, en inmiddels wordt TMMi gezien als de de-facto wereldstandard voor test proces verbeteren. Er wordt een overzicht gegeven van het TMMi model alsmede de wijze waarop TMMi business-driven verbeteren ondersteund. Specifiek wordt besproken hoe TMMi kan worden toegepast en gebruikt in een Agile omgeving. Tenslotte worden de voordelen (en kosten) die kunnen behaald voor een bedrijf  besproken, en hoe deze te bereiken.

 


keynotes4TMMi RESULTS FROM THE WORLD-WIDE USER SURVEY
Test Maturity Model integration (TMMi) wordt inmiddels gezien als de de-facto wereldstandard voor test proces verbeteren. Er wordt een beknopt overzicht gegeven van het TMMi model. Samen met haar onderzoekpartners heeft de TMMi Foundation een wereldwijd gebruikersonderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten recentelijk zijn gepubliceerd. Tijdens deze keynote presentatie worden de meest interessante resultaten besproken, o.a. waar en hoe het wordt toegepast. behaalde resultaten en voordelen, de kosten van het toepassen van TMMi en uitdagingen die organisaties hebben ervaren.

 


keynotes5RISK-BASED TESTING (FOR AGILE PROJECTS)
Deze presentatie gaat over praktische technieken (PRISMA en Risk-Poker) voor het toepassen van gestructureerd risico-gebaseerd testen. Besproken wordt de werkwijze rondom het identificeren en analyseren van risico’s in nauwe samenwerking met belanghebbenden c.q. het team. Tevens komt aan bod op welke wijze het resultaat van een risicoanalyse kan worden gebruikt voor een gedifferentieerde risico-gebaseerde testaanpak. De technieken zijn ontwikkeld in de praktijk en geoptimaliseerd in een groot aantal projecten in diverse sectoren. Praktijkervaringen, problemen bij de invoering en bereikte resultaten worden besproken.

 


keynotes6TEST STRATEGIES, ANALYTICAL TESTING AND MORE
Software zal nooit foutloos worden. Tegelijkertijd neemt het belang van software in de samenleving alleen maar toe, evenals de complexiteit van de software. De traditionele testmethoden en -technieken zijn in veel gevallen niet meer toereikend. Deze keynote bespreekt de verschillende teststrategieën die kunnen worden toegepast, en hoe deze de test professional ondersteunen. Speciale aandacht hierbij aan analytisch testen. Wat is analytisch testen en hoe kan het worden toegepast in de hedendaagse uitdagende projecten? Wat is de relatie tussen risico-gebaseerd en analytisch testen? Deze en vele andere vragen worden behandeld tijdens deze keynote presentatie.


keynotes7THE ESSENTIALS OF STRUCTURED TESTING
Zowel het toenemend belang van software in de samenleving als de kosten  voor het testen, geven het noodzaak aan tot het structureren van het testen. Deze presentatie gaat over de essentiele onderdelen die onmisbaar zijn bij elk gestructureerd test proces en de resultaten die kunnen worden bereikt indien deze worden toegepast. Deze essentiele activiteiten bieden een algemene richtlijn voor het verbeteren van het testen en kunnen worden gebruik door IT-Auditors als een checklist bij het beoordelen van de kwaliteit van het testproces.