Practical Risk-Based Testing


naamloos-6De meeste projecten, zowel sequentieel als iteratief (Agile), gebruiken impliciet een risico-gebaseerde aanpak voor het prioriteren van testactiviteiten. Belangrijke test beslissingen dienen te gebaseerd te zijn op een gedegen product risico-analyse, waarbij business drivers een centrale rol dienen te spelen. PRISMA (PRoduct RISk MAnagement), een praktische methode voor het uitvoeren van een product risico-analyse wordt behandeld. Tijdens deze eendaagse praktische cursus wordt inzicht gegeven hoe risico-identificatie en risico-analyse kunnen worden uitgevoerd, en hoe de resultaten kunnen worden gebruikt om de meest geschikte testaanpak te definiëren voor het afdekken van de risico’s. Leer risico-gebaseerd testen uitvoeren in zowel traditionele als Agile projecten, inclusief het opstellen van een Agile sprint “testplan”. Praktijkervaringen inclusief behaalde resultaten met toepassen van product risico-analyse worden behandeld. Tevens wordt aandacht gegeven aan het omgaan met weerstand en andere implementatie problemen. Leer test prioriteiten te bepalen en de testinspanning te optimaliseren door product risico-analyse onderdeel te laten zijn van het testproces. Ontwikkel een praktische aanpak om belanghebbenden te informeren over belangrijke test beslissingen en het bieden van een goed en duidelijk overzicht van de status van product risico’s.

Onderwerpen

 • Principes van risico-gebaseerd testen
 • Product risico-analyse (inclusief oefeningen)
 • PRISMA proces en Risk-Poker techniek (inclusief oefeningen)
 • Afdekken van risico’s; definiëren van een testaanpak (inclusief oefening)
 • Risico-gebaseerd rapporteren
 • Praktijkervaringen bij andere organisaties en projecten

Leerdoelen

 • Inzicht in de principes van risico-gebaseerd testen
 • Inzicht in het concept van de product risico matrix als basis voor risico-gebaseerd testen
 • In staat zijn een risico-analyse uit te voeren in een project, gebruik makend van PRISMA
 • In staat zijn een risico-analyse uit te voeren in een Agile project, gebruikmakend van Risk Poker
 • In staat zijn een testaanpak te definiëren voor het afdekken van de product risico’s
 • Leer risico-gebaseerd te communiceren en rapporteren aan belanghebbenden
 • Maak kennis met waardevolle praktijkervaringen van andere projecten die risico-gebaseerd werken

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor testcoördinatoren, testmanager, testconsultants en (Agile) testers. Iedere tester heeft te maken met het definiëren van prioriteiten. Deze cursus is tevens interessant voor SCRUM masters, projectmanagers en lead-developers.

Boek

Deelnemers aan de cursus ontvangen het bijbehorende boek “Practical Risk-Based Testing – The PRISMA Approach” geschreven door Erik van Veenendaal. Deelnemer ontvangen tevens een link waarmee het PRISMA risico-analyse tool gratis kan worden gedownload.