ISTQB FOUNDATIONS IN SOFTWARE TESTING


istqb-foundationThe ICT industrie is nog steeds niet in staat foutloze software op te leveren. Het grote belang van software voor de samenleving maakt effectief software testen tot een hoge noodzaak. Tijdens de ISTQB Foundation cursus maakt de deelnemer kennis met de principes van testen, testdoelstellingen en het basis testproces.  De verschillende testsoorten (of testfasen) en testvormen komen tevens aan bod. Een belangrijk deel van cursus wordt besteed aan zowel statische (reviews) als dynamische testtechnieken. De cursus omvat oefeningen met testtechnieken zoals equivalentie klassen, grenswaarde-analyse, beslissingstabellen en exploratory testen. Testmanagement wordt behandeld waarbij onderwerpen zoals testorganisatie, testplanning, begroten, risico-analyse,  beheer en testrapportage aan bod komen.  Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten testtools en methodes voor testautomatisering.

Deze 3-daagse cursus is gebaseerd op de ISTQB Foundation syllabus. Deelnemers worden tijdens de cursus tevens voorbereid om succesvol te kunnen deelnemen aan het ISTQB Foundation examen.

ISTQB-ATPOnderwerpen

 • Grondbeginselen van testen en testprincipes
 • Standaard testterminologie
 • Testfasering (testsoorten, testvormen en onderhoudstesten)
 • Statisch testen (typen reviews en statische code analyse)
 • Testspecificatietechnieken (black-box technieken, white-box technieken en ervaring gebaseerde technieken)
 • Testmanagement (o.a. testplanning, risico-analyse, begroten en rapporteren)
 • Testtools en overzicht testautomatisering
 • Voorbereiden op het ISTQB Foundation examen

Leerdoelen

 • Gebruik kunnen maken van de standaard testterminologie ten behoeve van efficiënte en effectieve communicatie
 • Inzicht hebben in algemene testbeginselen, het basis testproces, testmanagement strategieën/aanpakken, risico’s en principes ter ondersteuning van de testdoelstellingen
 • Bijdrage kunnen leveren aan reviews van de testbasis en testproducten
 • Analyseren en prioriteren van zowel funktionele als niet-funktionele specificaties, zoals performance en bruikbaarheid
 • Ontwerpen van testgevallen gebruikmakend van testspecificatietechnieken voor verschillen testsoorten
 • Interpreteren en uitvoeren van testgevallen op basis van goedgekeurde testspecificaties en analyseren en onafhankelijk rapporten over de testresultaten
 • Opstellen en communiceren van duidelijke en begrijpelijke bevindingenrapporten
 • Ondersteunen bij het selectie en implementatie proces voor testtools ter ondersteuning van de verschillende testactiviteiten

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer kennis en kunde wil verkrijgen ten aanzien van gestructureerde testen. De cursus is geschikt voor een ieder die, full-time of part-time, betrokken is bij het testen van software of systemen.

Testers die hun begrip van gestructureerd testen willen uitbreiden en als onderdeel van hun testcarrière het ISTQB Foundation certificaat willen behalen. Gebruikers, ontwikkelaars en beheerders die betrokken zijn bij het testen van software producten. Kwaliteitsmanagers, projectmanager of projectleiders die meer kennis willen hebben van gestructureerd testen en zij die betrokken zijn bij het definiëren van teststandaarden.

Boek

Deelnemers aan de cursus ontvangen het bijbehorende boek “Foundations of Software Testing” geschreven door Dorothy Graham, Rex Black en Erik van Veenendaal.

ISTQB Foundation examen

Deelnemers aan de cursus kunnen tevens deelnemen aan het ISTQB Foundation examen. Het examen vindt plaats op de 3e dag van de cursus en bestaat uit een 40-tal multiple choice vragen. Hierbij dient men minimaal 26 vragen correct te beantwoorden om te slagen voor het examen. Met meer dan 700.000 gecertificeerde testers is ISTQB de wereldleider op het gebied van testcertificatie.