TMMi Professional


TMMi is het belangrijkste model voor testproces verbeteren. Het is toepasbaar in zowel traditionele, als Agile omgevingen. Organisaties en professionals maken steeds vaker gebruik van TMMi om hun testproces te verbeteren en om hun testproces of testorganisatie te accrediteren. Deelnemers verkrijgen gedetailleerd inzicht en kennis van het TMMi model, inclusief doelstellingen, procesgebieden en activiteiten voor ieder volwassenheidsniveau. Tevens leren deelnemers hoe TMMi toe te passen en de te gebruiken in een Agile omgeving. Zij zijn na afloop in staat om een organisatie of project te adviseren en te ondersteunen bij toepassen van TMMi als basis voor testproces verbeteren. TMMi gebaseerde test assessments worden eveneens behandeld tijdens deze 2-daagse cursus. De cursus is een mix van presentaties en veel praktijkgerichte oefeningen, met als belangrijkste doel gedegen kennis van het TMMi verkrijgen en inzicht krijgen hoe een en ander in de praktijk toe te passen.

Deze 2-daagse cursus is aangepast en gebaseerd op de nieuwste versie van de TMMi Professional syllabus (released januari 2020). Deelnemers worden tijdens de cursus tevens voorbereid om succesvol te kunnen deelnemen aan het TMMi Professional examen.

Onderwepen

 • Context van testproces verbeteren
 • Introductie TMMi model
 • Overzicht van de TMMi volwassenheidsniveaus
 • Structuur en componenten van het TMMi model
 • TMMi model in detail
 • Toepassen en gebruik van TMMi in een Agile omgeving
 • Formele en informele TMMi assessments
 • Implementatie van het TMMi (incl. kritische succes factoren)
 • Test improvement manifesto

Leerdoelen

 • Aan management het business belang van testproces verbeteren kunnen uitleggen
 • Begeleiden en adviseren van een organisatie of project als deze gebruik maakt van het TMMi model als basis voor testproces verbeteren, zowel in traditionele ontwikkelomgevingen als in een Agile omgeving
 • Leveren van ondersteuning bij de interpretatie en tevens begrijpen van het TMMi model, inclusief de relatie van het TMMi met het CMMI model
 • Vervullen van de rol van co-assessor bij informele TMMi assessments
 • Deelnemen in testproces verbeter programma’s binnen een organisatie of project en daarbij ook kritische succes factoren kunnen identificeren

Doelgroep

De  TMMi Professional cursus en kwalificatie is bedoeld voor ieder die betrokken is bij het toepassen van het TMMi model in de praktijk. Dit omvat personen in de rollen zoals testproces verbeteraars, testconsultants, TMMi (lead-)assessors, business vertegenwoordigers, testmanagers, en leden van een Test Proces Groep. De TMMi Professional cursus is geschikt voor iedereen die meer kennis wil verkrijgen met betrekking tot het TMMi model. Houders van het TMMi Professional certificaat tonen aan te beschikken over een voldoende niveau van TMMi kennis, één van de voorwaarde om als TMMi lead-assessor of assessor te worden geaccrediteerd.

Boekthe-little-tmmi

Deelnemers aan de cursus ontvangen het bijbehorende boek “The Little TMMi – objective-driven test process improvement” geschreven door Erik van Veenendaal en Jan Jaap Cannegieter.

TMMi Professional exam

Deelnemers aan de cursus kunnen optioneel tevens deelnemen aan het TMMi Professional examen. Het examen vindt in principe plaats op de 2e dag van de cursus en bestaat uit een 40-tal multiple choice vragen. Hierbij dient men minimaal 26 vragen correct te beantwoorden om te slagen voor het examen.