Blog Archives

Now in its fourth edition, Foundations of Software Testing: ISTQB Certification is the essential guide to software testing and to the ISTQB Foundation qualification. Completely updated to comprehensively reflect the most recent changes to the ISTQB Foundation Syllabus, the book adopts a practical, …


Tijdens een review wordt een product onderworpen aan een beoordeling door iemand anders dan de auteur. Reviews leveren voordelen op in termen van tijd, geld en kwaliteit omdat de fouten die mensen maken bij het uitvoeren van hun taak vroegtijdig in het proces worden gevonden. Door middel …


TMap staat voor Test Management approach en behelst een gestructureerde testaanpak voor informatiesystemen. De aanpak steunt op een viertal pijlers: een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van testactiviteiten, een goede organisatorische inbedding, de juiste hulpmiddelen en …


TMap staat voor Test Management approach en behelst een gestructureerde testaanpak voor informatiesystemen. De aanpak steunt op een viertal pijlers: een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van testactiviteiten, een goede organisatorische inbedding, de juiste hulpmiddelen en …


De kleine TMMi – Doelgericht testprocessen verbeteren is een praktisch hulpmiddel voor organisaties die stap voor stap hun testprocessen willen verbeteren. TMMi is een niet-commercieel, organisatie-onafhankelijk testvolwassenheidsmodel ontwikkeld door de TMMi Foundation. Op basis van TMMi …


Goede communicatie binnen een project heeft een eenduidige begrippenkader als randvoorwaarde. Het testwoordenboek biedt een nagenoeg volledige set van testbegrippen, inclusief definities. Gezien het grote aantal internationale projecten voorziet woordenboek in zowel de Engelse als Nederlandse …


Requirements volatility is probably the single most critical component of software development, control and cost estimation. Even a slight change to requirements at a late stage in a project can have a disastrous impact on cost, schedule and quality. However, a project in which requirements remain fixed may not be a …


The ESCOM SCOPE 99 conference brought together industry leaders and top academics from around the world to explore ways in which software project control methods could be integrated closely with quality specification and evaluation. The latest thinking was combined with enhancements of mature …


Human factors have a dominating effect on software quality and the successful conclusion of projects. However these effects are so variable it was commonly assumed that they could not be systematically studied and managed. The ESCOM SCOPE 2000 proved otherwise. On an exceptional …


Software products play an increasingly important role in industry and society. Many organisations in the software industry have already spent considerable effort on quality improvement of their processes, products and services. However most of the work is done from a specialist or a technical point of view. …