Sorry, this entry is only available in Dutch.

Testen volgens TMap


testen-volgens-tmapMartin Pol, Erik van Veenendaal en Ruud Teunissen
Tutein Nolthenius, Den Bosch, Nederland

TMap staat voor Test Management approach en behelst een gestructureerde testaanpak voor informatiesystemen. De aanpak steunt op een viertal pijlers:

  • een aan de ontwikkelingscyclus gerelateerde fasering van testactiviteiten;
  • een goede organisatorische inbedding;
  • de juiste hulpmiddelen en infrastructuur;
  • bruikbare technieken voor de testactiviteiten.

TMap is een generiek model, geschikt voor vrijwel alle testsoorten en testactiviteiten in de informatievoorziening. De beschreven aanpak wordt reeds vele jaren in een groot aantal projecten en organisaties met succes toegepast, zodat het boek kan worden beschouwd als een echt praktijkboek. Door de opbouw wordt inzicht geboden in de praktijk en de theorie van het gestructureerd testen.

Het boek is primair bedoeld voor degenen die zijn belast met het management of de uitvoering van het testen. Daarnaast is het boek bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de testprocessen binnen de organisatie en voor studenten bedrijfskunde, bedrijfseconomie, bestuurlijke informatiekunde, EDP-auditing en informatica.

On-line bestellen via Bol.com.


 

Go back