ISTQB Advanced Testanalist


Deze driedaagse praktische cursus is gericht op testprofessionals die verder willen bouwen op de kennis en vaardigheden uit ISTQB Foundation en hun testanalyse, testontwerp en testuitvoering vaardigheden verder willen ontwikkelen om een senior testanalist te worden. Tijdens deze training gaan de deelnemers uitgebreid aan de slag met black-box en ervaring-gebaseerde testtechnieken met als doel om deze volledig te gaan beheersen. Andere onderwerpen die gedetailleerde aan bod komen zijn reviews, niet-functioneel testen (o.a. bruikbaarheid) en kernwoord-gedreven testen. De focus van deze advanced cursus ligt bij vergroten van de kennis gericht op de rol van de testanalist, maar met name het vergroten van de vaardigheden om de verschillende test practices te kunnen toepassen in real-life projecten. Zoals mag worden verwacht van een praktische cursus, zal meer dan 50% van de tijd worden besteed aan praktische oefeningen.

Deze 3-daagse cursus is gebaseerd op de ISTQB Advanced Test Analyst syllabus. Deelnemers worden tijdens de cursus tevens voorbereid om succesvol te kunnen deelnemen aan het ISTQB Advanced Testanalist examen.

ISTQB-ATPOnderwerpen

 • Testproces
  • Testanalyse, testontwerp, testimplementatie en testuitvoering
  • Logische vs. fysieke testgevallen
 • Risico-gebaseerd testen
  • Risico-identificatie, risico-analyse en maatregelen
 • Technieken
  • Black-box technieken: Equivalence Partitioning, Boundary Value Analysis, Decision Table Testing,
   State Transition Testing, Pairwise Testing, Classification Tree Method en Use Case Testing
  • Ervaring-gebaseerde technieken: Exploratory Testing, Error Guessing en Checklist-Based Testing
  • Fout-gebaseerde technieken (fouttaxonomie)
  • Het selecteren van de meest toepasbare techniek
 • Reviews
  • Het review proces
  • Het gebruik van checklisten en standaarden
 • Niet-functioneel testen
  • Overzicht kwaliteitsattributen
  • Technieken voor bruikbaarheidstesten
  • Vragenlijsten, Heuristische evaluatie
 • Test automatisering
  • Kernwoord gedreven testen
  • Tools voor de testanalist

Leerdoelen

 • In staat zijn om testactiviteiten uit voeren in lijn met bij de software ontwikkelfasering
 • In staat zijn om testactiviteiten te prioriteren op basis van de resultaten van een risicoanalyse
 • In staat zijn de meest geschikte testtechnieken te selecteren en toe te passen gebaseerd op de overeengekomen dekkingsgraad criteria
 • Ondersteunen van de testactiviteiten met geschikte documentatie
 • In staat zijn om te bepalen welke typen niet-functioneel testen dienen te worden uitgevoerd
 • In staat zijn om de verantwoordelijk te nemen voor bruikbaarheidstesten in een project
 • Effectief kunnen deelnemen aan formele en informele reviews met belanghebbende, waarbij kennis over de meest voorkomende fouten in de producten wordt toepas

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor alle testers die al enige werkzaam zijn binnen het vakgebied en meer en diepgaande praktische vaardigheden willen verkrijgen ten aanzien van testanalyse. Deelnemers zijn onder andere senior testers, testcoördinatoren en testconsultants. Men dient over het ISTQB Foundation Certificate in Software Testing te beschikken en het is aanbevolen om minimaal zo’n 18 maanden testervaring te hebben.

Boek

Deelnemers aan de cursus ISTQB Advanced Testanalist ontvangen het bijbehorende boek “The Senior Test Analyst” geschreven door Erik van Veenendaal (binnenkort beschikbaar).

ISTQB Advanced Testanalist examen

Deelnemers aan de cursus kunnen tevens deelnemen aan het ISTQB Advanced Testanalist examen (mits ze aan de voorwaarden voldoen). Het examen bestaat uit een 40-tal meerkeuze vragen. Men dient een score van 65% of hoger te behalen om te slagen voor het examen. Met meer dan 700.000 gecertificeerde testers is ISTQB de wereldleider op het gebied van testcertificatie.