Keynotes


keynotes

Erik spreekt regelmatig op zowel nationale als internationale conferenties en is een internationaal gerespecteerde docent op het gebied van software testen. Hij heeft als keynote gesproken op conferenties in onder andere Amerika, Australië, Brazilië, India, Maleisie, Nieuw-Zeeland, Peru, Zuid-Korea en in een groot aantal Europese landen. Tevens verzorgd hij met grote regelmaat tutorials.

De belangrijkste en meest recente keynote presentaties:


keynotes1BUILDING ON SUCCESS – BEYOND THE OBVIOUS
Tijdens deze presentie gaat Erik in op bestaande testmethoden en technieken. Welke werken echt, en welke leveren de meeste bijdrage aan een succesvol project? Het hoeft niet perfect te zijn, en veelal volstaat “good enough testing”. Vijf belangrijke en onmisbare aanbevelingen worden gepresenteerd die elk (Agile) project zou moeten implementeren om succesvol te zijn. Deze presentatie heeft als basis een grote hoeveelheid praktijkervaringen in diverse domeinen.

 

 


keynotes2TESTING CENTER OF EXCELLENCE
Software wordt nooit foutloos. Testen is en blijft een essentieel onderdeel van software ontwikkeling. In deze presentatie gaat Erik in op een vijftal aspecten die tezamen zorgdragen voor “first-class” testen. Gebaseerd op het European Foundation for Quality Mananagent (EFQM) model komen achtereenvolgens leiderschap, beleid en strategie, process, mensen en, infrastructuur en tools aan bod. Tenslotte wordt een aantal resultaten besproken die met een dergelijke aanpak kunnen worden behaald.

 


keynotes3TEST IMPROVEMENT WITH TMMI: PROCESS IMPROVEMENT FOR PRESENT AND FUTURE
Tijdens deze presentie worden verschillende manieren om testen te verbeteren geïdentificeerd. Er wordt een overzicht gegeven van het TMMi alsmede de wijze waarop TMMi business-driven verbeteren ondersteund. Tips om goed te starten en om een verbeterproject te laten slagen komen aan de orde evenals het Test Improvement Manifesto.

 

 


keynotes4RISK-BASED TESTING IN PRACTICE
Deze presentatie gaat over een praktische methode (PRISMA) voor het toepassen van gestructureerd risico-gebaseerd testen in projecten. Besproken wordt de werkwijze rondom het identificeren en analyseren van risico’s in nauwe samenwerking met belanghebbenden. Tevens komt aan bod op welke wijze het resultaat van een risico-analyse kan worden gebruikt voor een gedifferentieerde risico-gebaseeerde testaanpak. De methode is ontwikkeld in de praktijk en geoptimaliseerd in een groot aantal projecten in diverse sectoren. Praktijkervaringen, problemen bij de invoering en bereikte resultaten worden besproken.

 


keynotes5RISK-BASED TESTING FOR AGILE PROJECTS
Deze keynote presentatie is sterk gerelateerd aan de voorafgaande presentatie, maar hier wordt nadrukkelijk ook aandacht besteed aan het toepassen van risk-based testing in een agile omgeving. De specifieke variant van PRISMA voor Agile, te weten Risk-Poker wordt gepresenteerd als een praktische toepasbare variant.

 

 


keynotes6SCRUM & TESTING – BACK TO THE FUTURE
Erik heeft inmiddels veel praktijkervaring met het implementeren van testen binnen SCRUM en andere Agile methoden. Deze presentatie biedt een overzicht van de praktijkervaringen met als doelstellingen de toehoorders informatie te verschaffen om op een succesvolle wijze testen te kunnen implementeren in een SCRUM omgeving, of op zijn minst op de hoogte te zijn van de belangrijkste uitdagingen. Deze presentatie gaat over die aspecten die je niet leest in agile literatuur en de agile testgroeroe’s vergeten schijnen te zijn.

 


keynotes7THE ESSENTIALS OF STRUCTURED TESTING
Zowel het toenemend belang van software in de samenleving als de kosten  voor het testen, geven het noodzaak aan tot het structureren van het testen. Deze presentatie gaat over de essentiele onderdelen die onmisbaar zijn bij elk gestructureerd test proces en de resultaten die kunnen worden bereikt indien deze worden toegepast. Deze essentiele activiteiten bieden een algemene richtlijn voor het verbeteren van het testen en kunnen worden gebruik door IT-Auditors als een checklist bij het beoordelen van de kwaliteit van het testproces.